Lojistik uzmanı, firmaların ihtiyaç duydukları ürün veya malzemelerin sevkiyat, depolama veya tedariği gibi lojistik süreçlerini yürüten kişidir. Lojistik uzmanı bütün bu süreci çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerini göz önünde bulundurarak mesleğini uygular.

Lojistik Uzmanı Ne Yapar ?

Lojistik uzmanları firmaların ithalat ve ihracat, taşımacılık ve bunlarla ilgili müşteri sorunları ile ilgilenir.
Tedarik zincirinin verimli ve sürekli olabilmesi için çalışmalar yapar.
Operasyon, üretim, stok ve depolama maliyetleri, verimlilik gibi hesaplamalar yapar ve raporlar.
Ekipler arası iletişimin en etkin seviyede olmasını sağlar,
Sistemin işleyişiyle alakası bilgilendirici sunumlar yapmak,
Kaza, hasarlanma gibi olaylarda ekibi yönlendirmek, olayların sonuçlandırılması ve ileriye yönelik önlemler alınmasındaki sürece liderlik etmek,