Lojistik, bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi uygulamaları ifade eder. Bir başka deyişle lojistik; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kalitede, rekabetçi bir fiyatla sağlamaktır. Bu açıklamalardan yola çıkarak etrafımızda gördüğümüz tüm ürünlerde lojistikten söz etmemiz mümkündür.Lojistik, hayatımızın istisnasız her alanında yer alan son derece önemli bir unsurdur.

Lojistik Faaliyetler

Lojistik hedefe ulaşmak için, tüm organizasyonunu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak, iş dünyası için gözardı edilmemesi gereken bir yere sahiptir. Bu çerçevede satın alma, nakliye, gümrük, sigorta, elleçleme, depolama, tedarikçi siparişi izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemleri, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkod, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkıyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler, günümüzde lojistik ile beraber kullanılır duruma gelmişlerdir.

Lojistik’in Amaçları:

Sapmalardan doğacak hataları en az düzeye indirmek
Stok bulundurma seviyesini düzenleme
Malları en yüksek düzeyde birleştirme,
Kalite kontrol ve mamul yaşam periyodunu desteklemektir.

Günümüzde iş dünyası; uluslararası rekabetin, mal, teknoloji ve varlıkların yer aldığı bir alana dönüşmüştür. Bu nedenle, iş hayatında başarıya ulaşmak için geliştirilen stratejiler ile bu stratejilere uygun faaliyetlerin, yani lojistiğin önemi gittikçe artmıştır.