Gümrüklü malların depolandığı alanlara antrepo denir. Bir diğer ifadeyle, gümrük gözetimi altındaki malların konulduğu ve gümrük işlemleri tamamlanana kadar olan süreçte tutulduğu depolara antrepo denir. Gümrük antreposu,  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yer olarak tanımlanmıştır. Yine aynı kanuna göre; antrepolar genel antrepo ve özel antrepo olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel antrepo, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antreposu olarak tanımlanırken özel antrepo ise yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antreposudur.